Month: December 2020

Ang Itlog (Maikling kwento)

Pauwi ka nang ikaw’y pumanaw. Naaksidente ka sa sasakyan at wala namang kinaibahan, gayumpaman, ikaw’y walang kamalay-malay. Iniwan mo ang iyong asawa at dalawang anak. Iyo’y walang sakit na kamatayan. Sinubukang gawin ng mga mediko ang lahat ng kanilang makakaya upang mailigtas ka, ngunit huli na ang lahat. Ang katawan mo’y sobrang nagkalasog-lasog, ngunit maniwala […]